امکان

کتاب‌عکس یک

نمایش گروهی
15 لغایت 11 فروردين 01
 
گرچه شاید بتوان گفت کتاب‌عکس به عنوان یکی از شیوه‌های اصلی ارائه مجموعه‌های عکس هنرمندان، در تاریخ هنر مدرن ایران به اندازه کافی موردتوجه قرار نگرفته است، اما در سال‌های اخیر برخی عکاسان و موسسات هنری سعی کرده‌اند بیش از پیش به معرفی قابلیت‌ها و امکانات این مدیوم هنری پرداخته و آن را به کار برند. پروژه حاضر بخشی از چنین رویکردی است و امید دارد با همکاری و استفاده از تجارب سایر فعالان این حوزه، بستری برای آشنایی بیشتر هنرمندان جوان و علاقه‌مندان با کتاب‌عکس و فرصت‌های بیشتری برای تولید چنین آثاری فراهم آورد. 
در نخستین گام، بخشی از کتاب‌های برگزیده جایزه کتاب‌عکس اشتوتگارت ۲۰۲۱ انتخاب شد تا طی سلسله رویدادهایی در نقاط مختلف ایران به نمایش درآیند. سعی کردیم در انتخاب کتاب‌ها به جز کیفیت هنری، به تنوع فرمی و محتوایی در ایده‌پردازی، طراحی و چاپ نیز توجه کنیم. مجموعه حاصل با همکاری و حمایت مالی پلتفرم محیط.آرت گردآوری شد و نخستین‌‌بار آذر و دی ماه در گالری هشت‌چشمه کاشان به نمایش درآمد.

این پروژه ممکن نمی‌شد مگر با همراهی هدیه احمدی (بازار کتا هنری)، مرتضی باقری، اشفتان رایتزه، علیرضا ساعی، نوشین شفیعی، برند فشنر (محیط.آرت)، امیرحسین کردونی (پلتفرم کتاب‌عکس دسترس)، کسری کریمی (محیط.آرت)، گلناز محمدی (محیط.آرت)، غزاله هدایت (بایگان عکس و کلمه) و هانا یاکوبی (محیط.آرت).