امکان

نمایش گروهی


8 تیر لغایت 22 تیر 03
 

فرزین آزرم

امیر اسفندیاری
پوریا بیجاری
سیاوش خائف
شهرزاد درفشه
امید راستین
شیرین رضایی
بردیا سلیمی
امید شیرازی
علی طباطبایی

 

امکان با همکاری «انتخاب»، آثار گزیده‌ای از عکاسان جوان را نمایش می‌دهد. این عکاسان پیش از این در صفحه اینستاگرام «انتخاب» معرفی شده‌اند. آرش قاضی، معمار و عکاس، صفحه «انتخاب» را از سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی کرده و در طی این سال‌ها به وارسی دقیق آثار عکاسان ایرانی و گزینش از میان آن‌ها پرداخته‌است. حاصل مجموعه‌ای است از آثار عکاسان جوان که گرایش قاضی به نگاهی خاص در عکاسی حال حاضر ایران را نشان می‌دهد.