امکان

صدای کارگران در سینمای صامت

(دهه‌ 1920-1930)
17 لغایت 23 ارديبهشت 00


اگرچه سینما دیرزمانی‌ است نگاهش را از کارگران برگردانده، در سال‌های ابتدایی حیاتش پیوندی تنگاتنگ با این طبقه داشت. کارگران نه تنها موضوع بسیاری از فیلم‌های اوایل تاریخ سینما بوده‌اند بلکه همانطور که بسیاری از نظریه‌پردازان اشاره کرده‌اند اصلی‌ترین مخاطبان اولیه آن را شکل می‌دادند... 
در این برنامه تلاش کرده‌ایم منتخبی از فیلم‌های صامت دهه‌ی ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ را نمایش دهیم که عموما در قالب فیلم داستانی به زندگی و کار کارگران پرداخته‌اند. البته در این گزینش سعی کرده‌ایم از تعریف کلاسیکی که کارگر را مرد محصور در کارخانه می‌داند فراتر رویم. مسلما این برنامه ادعای جامعیت ندارد، با این حال امیدواریم توانسته باشیم طرحی از فضای این دو دهه و تنوع نگاه‌ها و برداشت‌های مختلف از مسئله‌ی کار و کارگر ترسیم کنیم.
برای اطلاعات بیشتر به بروشور رجوع کنید.

 

فیلم‌ها تا پایان اردیبهشت ماه قابل دانلود هستند.

 

الغول: تراژدی قدرت 

۱۰۳ دقیقه | ۱۹۲۰

دانلود

 

ایمنی آخر از همه

۷۳ دقیقه | ۱۹۲۳

دانلود

 

آخرین خنده
۹۰ دقیقه | ۱۹۲۴
دانلود

 

اعتصاب
۹۰ دقیقه | ۱۹۲۵
دانلود

 

اعتصاب نساجی پاسائیک
۷۹ دقیقه | ۱۹۲۶
دانلود

 

پایان سن‌پترزبورگ
۷۳ دقیقه | ۱۹۲۷
دانلود

 

متروپلیس

۱۵۰ دقیقه | ۱۹۲۷
دانلود

 

خانه میدان تروبنیا

۸۵ دقیقه | ۱۹۲۸
دانلود

 

نئوبابیلون (بابل جدید)

۸۴ دقیقه | ۱۹۲۹
دانلود

 

برادران

۸۴ دقیقه | ۱۹۲۹
دانلود

 

بدنیا آمدم ولی...

۹۰ دقیقه | ۱۹۳۲
دانلود

 

الهه

۷۸ دقیقه | ۱۹۳۴

دانلود

 

عصر جدید

۱۴۷ دقیقه | ۱۹۳۶

دانلود

150 دقیقه | سیاه و سفید | 1927