امکان

هر روز

رسول اشتری
27 لغایت 8 دی 94

 

رسول اشتری متولد ۱۳۷۰، تهران
کارشناسیِ عکاسی از دانشکده‌ی هنر و معماریِ دانشگاهِ آزادِ تهران (انصراف از دانشگاه)

نمایشگاه‌ها
۱۳۹۰، بی‌صدا، نمایشگاهِ دو نفره، گالری ایست
۱۳۹۰، ساختِ پرتره، نمایشگاهِ گروهی، گالریِ آرته
۱۳۹۱، زمینِ بازی، نمایشگاه گروهی، گالری ایست
۱۳۹۳، زمینِ بازی، نمایشگاه گروهی، گالریِ شماره‌ی شش
۱۳۹۳، فستیوالِ دسترسیِ محدود، گالریِ آران
۱۳۹۳، پریشانی، نمایشِ ویدئو، سینما آف/آف، گِنت، بلژیک
۱۳۹۳، نورسنج، نمایشِ ویدئو، ساملانگ لِنیکوس، وین، اتریش
۱۳۹۴، پروژه‌ی شماره‌ی یکِ بنگاه، مجموعه‌ی لاجوردی

 

تکنیک: عکاسی آنالوگ، چاپ دیجیتال روی کاغذ لاستر