امکان

نوانس

نمایشگاه گروهی
14 لغایت 24 ارديبهشت 97

 

در این نمایشگاه پروژه «سدا» اولین کار خود را در قالب چیدمان صدا ارایه خواهد کرد.
«سدا» پروژه‌ای است که به‌تازگی به مجموعه امکان اضافه شده است و فعالیت‌هایی همچون اجراهای تجربی، چیدمان‌ صدا و برگزاری کارگاه‌های مرتبط را دنبال می‌کند. 

 

هنرمندان:‌

سیاوش امینی

مریم اسپندی

المیرا ایروانی‌زاد

علی بهشتی

رضا صدیقیان

امین فتاحی