امکان

سیزده منظره

علی گلستانه
14 لغایت 24 دی 97
 
نمايشگاه پيش‌رو شامل مناظری از على گلستانه است كه در فاصله‌ی دهه‌ی چهل شمسی (آغاز فعاليت حرفه‌اى هنرمند) تا اواسط دهه‌ى پنجاه كار شده‌اند و پيش از اين جايی نمايش داده نشده‌اند. مشابه برخى از اين آثار پيش از انقلاب در نمايشگاهى با عنوان «سى و چهار منظره» در گالرى «شهر» به نمايش در آمدند و تعدادى نیز در مجموعه‌ى موزه‌ى هنرهاى معاصر تهران نگه‌داری می‌شوند. 
آثار نمايشگاه حاضر که از چند مجموعه‌ى مختلف گردآورى شده فرصتى خواهد بود تا علاقمندان جهان هنرى على گلستانه، با روند كارى او در آن دو دهه بيشتر آشنا شوند. اولین چیزی که در تماشای این آثار جلب نظر می‌کند شور سرخوشانه‌ی هنرمندی است که بیش از آنکه در قید و بند ارایه باشد،‌ عطش نقاشی دارد. علاوه بر این، اگر نگوییم گلستانه از آن دست هنرمندانی است که بالاترین حد آزادی و تکنیک را روی کاغذ تجربه می‌کند، بی‌شک این آثار ما را بر آن می‌دارند که برای کارهای او روی کاغذ‌ شأن و هویتی مستقل قائل شویم. 

نقاشى‌هاى على گلستانه در سال‌هاى بعد از انقلاب در گالرى‌هاى گلستان، آريا، اعتماد، هما، هور و فصیحی‌هرندی به‌نمايش در آمده‌اند.