امکان

جوهر عکس

غزاله هدایت
24 لغایت 11 بهمن 95

 

 

این عکس‌های خلوتم را چند روز یا چند هفته یا چند ماه در آب گذاشتم، جوهر خیس خورده‌شان را بر کاغذی دیگر نشاندم تا شاید از آن خلوت، خیالی بسازم.

غزاله هدایت