امکان

جُستجو

مریم اسپندی
17 لغایت 28 ارديبهشت 95

 

جُستجو
نمایشی است از آثار مریم اسپندی که منحصر به یک رسانه نیست. از این حیث، این مجموعه را می توان در زمره ی آثار چندرسانه ای (مولتی مدیا) به شمار آورد. با این حال، اسپندی به جای درهم آمیختن چند رسانه در یک اثر واحد، فضایی مجزا به هرکدام اختصاص داده و در عوض اجازه داده تا نیروی هریک در دیگری نفوذ کند و منطق هرکدام به دیگری ترجمه شود. از همین روست که برای مثال در عکس‌ها به جای منطق آشنای بازنمایی و وضوح با نگاهی انتزاعی و طراحانه رو به رو می شویم. برعکس، در طراحی ها تکرار سماجت بار سازه ای کم و بیش مشابه، یادآور میل به ثبت کردن و وضوح بخشیدن است. با این حال، در تمامی این آثار شاهد تلاشی ناممکن هستیم برای حاضر کردن تصویری محو که در خاطره ی هنرمند نقش بسته است، تصویری که هیچ گاه به تمامی حاضر نمی شود و همین ناتمامی، ادامه دادن راه را سبب می شود.