امکان

درباره ما

امکان فضایی است برای نمایش آثار هنری٬ فضایی که به مدیوﻡ خاصی محدود نیست اما تلاش می کند خود را در متنی تعریف کند که به مرور از دل مجموعه فعالیت‌هایش آشکار خواهد شد.
در راستای مصرف کاغذ کمتر، اطلاع رسانی (دعوتنامه، بروشور و غیره) به صورت الکترونیک انجام خواهد گرفت.